Mas allá de la escena

Com a conseqüència del compromís social de la peça, l’experiència Breach demana un espai de continuïtat més enllà de l’escena que sigui igualment cuidat. Amb aquest objectiu es pretén plantejar activitats de participació col·lectiva al voltant de la funció: espais on puguem seguir reflexionant juntes, expressar-nos i teixir complicitats.

 

No tan sols resulta essencial seguir enfortint la xarxa feminista, sinó també ressignificar el circuit institucional d’exhibició, fent d’una obra escènica de qualitat una eina al servei de la comunitat.

 

Al llarg del procés de creació Breach s’ha nodrit de les experiències, coneixements i imaginaris de dones, professionals i entitats relacionades amb la problemàtica. La creació d’espais participatius al voltant de l’exhibició de la peça seran plantejats en conjunt amb els col·lectius i entitats feministes vinculats al lloc d’exhibició o a la seva localitat, amb la intenció d’enfortir els vincles amb i entre la comunitat local.

© 2021 by Cia Som Noise.